Port Popular


Zona Ghimeş este o zonă aparte a judeţului Harghita, cu tradiţii, datini, dansuri şi porturi populare foarte bogate.

Înaintea prezentării portului popular, însă, se impune o descriere sumară a geografiei regiunii. Zona se află în partea estică a judeţului Harghita, la intersecţia paralelei de 460 35’ cu meridianul de 25o 58’ , dealungul râului Trotuş, şi pe afluenţii acestuia. Zona este alcătuită din comunele Lunca de Sus, Lunca de Mijloc, Făget şi Ghimeş.


Câmpia Transilvaniei este zona de mare întindere din Transilvania aflată între Culoarul Mureşului (la S) şi valea Someşului Mare (la N) iar de jur împrejur este delimitată de un lanţ întreg de oraşe mai mici şi mai mari, cum ar fi: Cluj-Napoca, Dej, Bistriţa, Reghin, Tg.-Mureş, Turda.


Satul Peţelca se găseşte la mijloc de drum între Aiud şi Teiuş, pe malul stîng al râului Mureş.

Una din cele mai importante caracteristici a portului popular din satul Peţelca este simplicitatea.

În lucrare încerc să fac cunoscut portul popular bărbătesc. Portul popular bărbătesc se compune din următoarele piese: cămaşă, izmene, cioareci, curea lată, cheptar, laibăr, suman, huioş, cojoc, bondă, glugă, opincă, cizmă, şapcă, clop.