Dans popular


Această lucrare dedic semenilor mei – OAMENII. Ca copilul să devină OM are nevoie de cunoaşterea şi recunoaşterea acelor norme şi legi nescrise care au funcţionat în oricare sat din trecut. În oricare sat de pe Câmpia Transilvaniei sau din Bucovina găsim exemple frumoase la întrebarea: Cum funcţionează acest sistem? Trebuie trăit între oameni simpli şi trebuie înţeles modul de gândire al lor, acest mod de gândire şi de comportament (şi temperamentul) trebuie transpus în societate şi valorificat


A. Notele muzicale şi descrierea dansurilor în lanţ

Heisa normală

Se dansează în lanţ, modul de înaintare fiind direcţia opusă înaintării acelor de ceasornic, cel mai bun dansator fiind conducătorul dansului. Pe Valea Rece adesea se schimbă conducătorii de dans între ele. În trecut băieţii se luau la bătaie pentru “postul” de conducător de dans. Pasul de bază este drept-stâng-drept stâng-stâng-drept. Două măsuri de dans = trei măsuri muzicale.

MĂSURA I


Ceangăii din Moldova trăiesc într-o zonă răspândită , în judeţul Bacău: satele Găiceana, Cleja, Lespezi, Fundu-Răcăciuni, Luizi-Călugăra, Pustiana. Cultura dansului din aceste sate diferă de dansurile din Ardeal. Spre deosebire de dansurile din Transilvania, care în fiecare sat, comună constă din 4-5 dansuri individuale fecioreşti şi dansuri în pereche, în Moldova predomină dansurile în lanţ sau în cerc, şi în pereche cu structură bine determinată. În aceste sate din Moldova nu este rar să găsim 20-30 de astfel de dansuri.