DOMOKOSI ZIMANKÓ CSOPORT

A 2020-as tanév folyamán a Kicsiket elkísérő Pici testvérek jókedvű lelkesedése, számszerű növekedése betöltötte a táncpróba színterét. A szakmaiság és a fejlődés célja érdekében verbuválódott össze a Picik csoportja Domokoson. A három és hét év közötti óvódások, előkészítő- és első osztályos kisgyerekek vágyakozással, örömmel találkoznak heti egy alkalommal tapsolni, dobbantani, gyermekjátékokat játszani, énekelni. Gazdagodik személyiségük, fejlődik hallásuk, ritmusérzékük és mozgásuk. Megtanulják elfogadni egymást, alkalmazkodni egymáshoz, és lépésről – lépésre néptáncot táncolnak.

kicsik, tánc, DOMOKOS

Minden lépésükben a múlt jelenné válik. Gyökeret ver magyarságunk ritmusa, dallama.

A játékos, viccelődős, szeretetteli légkör gazdag termőtalaja a jövő magjainak, amit a néptánc értékőrző ereje táplál.

Miklós Beáta.

Én mint két gyerek édesanyja, úgy gondolom hogy nagyon fontos a Néptánc oktatás! Fontosnak tartom hogy megismerjék, megtanulják és megszeressék értékelni hagyományainak, örökségünket, hogy tiszteljék és ezt megőrizzék az utókor számára! Fontosnak tartom, hogy nem csak a helyi táncokat tudják, hanem a környező tájegységek táncát és szokásait is sajátítsák el évről évre, mert ez majd meghatározhatja felnőtt korukat. A Néptánc fontos, mert megtanulják érezni a ritmust, megtanulnak párban táncolni, (amit sajnos manapság egyre kevesebben tudnak még felnőttek is...) megtanulnak szépen közösségben dallamosan énekelni, (nótázni) és nem utolsó sorban jót tesz a fejlődésüknek, tartásuknak, egészségüknek. Ismerkednek, kapcsolatokat alakítanak ki és tartoznak valahova, egy KÖZÖSSÉGHEZ.

László Izolda.