Moldvai népdalszövegek

Mikor Gergel' legény volt, édes Gergelem,
Jaj, micsa szép legény volt, kedves Gergelem!
Mikor Gergel' legény volt, ő nekem szeretőm volt ,
Édes Gergelem, kedves Gergelem..

Gergel' sültült a pincében, édes Gergelem,
s'én táncoltam e gerlicsbe' , kedves Gergelem,
Gergel' sültült, én táncoltam,
jaj micsoda szép jányka voltam,
édes Gergelem, kedves Gergelem.Én víg nem vagyok, szomorú vagyok,
Ha a babám nem láthatom mindjárt meghalok.

Édes fiam ne halj meg, inkább házasodjál meg,
Vedd el a bíró lányát, ő főz neked vacsorát.

Rongyos a ruhám, sátor az én palotám,
Nadrágomnak nincs feneke, ne szégyelld, babám.

Befagyott a tó, síkul a fakó,
Guzsalyosba kéne menni, nincs rajta patkó.


Veres az ég haza felé,
Veres az ég haza felé,
Az én rózsám arra felé,
Az én rózsám arra felé.

Szeretsz-e még engem rózsám,
Szeretsz-e még engem rózsám,
Szeretnélek, de nem merlek,
Szeretőd van, attól félek.

Tőle engedelmet kérek,
Tőle engedelmet kérek,
Hogy szeresselek míg élek,
Hogy szeresselek míg élek.

Nem ettem én ma egyebet,
Nem ettem én ma egyebet,
Fekete retket s kenyeret,
Fekete retket s kenyeret.

Nincsen széna, nincsen abrak,
Nincsen széna, nincsen abrak,
Édes lovam, agyoncsaplak,
Édes lovam, agyoncsaplak.

Ne csapj agyon édes gazdám,
Ne csapj agyon édes gazdám,
Kitelelek árpaszalmán,
Kitelelek árpaszalmán.Mikor nekem Laci bátyám szépen hegedűlne,
A lányokból választanék egy szép kékszeműcskét,
Járnám véle ékesen,
Más nézné keservesen,
Kedves angyalom.

Királyné Nagyszeredában nem fér a bőrébe',
Mind azt gondolja magában, száz aranyat érne,
De én azt megcselekszem,
Hogy kendet elfelejtem,
Kedves angyalom.Odaki' az oldalba'
Egy malom s egy esztena.
Molnár őröl zab nélkül,
Túrót eszik só nélkül.

Szegény Anti kalapja,
Kilikadt az oldala,
Gyere rózsám varjad bé ,
S a túróval engedj bé .

Az én subám gallérja,
Túróval van gombolva,
Szalonnával bélelve,
Kendnek is jut belőle.

Odaki' a gödörbe,
Kilenc kutya dögölve,
Kilenc legény mellette,
Elindultak Klézsére.

Elindultak Klézsére,
Egy nagy zsákba beteszik,
Egy nagy zsákba beteszik,
S a hátukra felveszik.

S a hátukra felveszik,
Hol nem bírják leteszik,
Hol nem bírják leteszik,
Kihasítják, s megeszik.Hidegségen, zöld erdőben születtem,
Anyám sem volt, mégis felnevelkedtem.
Úgy felnőttem ihaj-haj,
Mint erdőben zöld rózsa ,
Szeretőm volt tízesztendős koromban.

Jaj, de szépen ragyognak a csillagok,
Kelj fel babám mert búcsúzni akarok.
Fel is kelek, ihaj-haj,
Mer' nem tudok aludni,
Szerettelek s el akarok búcsúzni.

Kicsi lovam térdig menyen e sárba,
S az én rózsám iszik e korcsomába'.
Igyál rózsám, ihaj-haj,
Míg a fogad elázik,
S a helyébe szőlőbokor virágzik.

Édesanyám kiállott a kapuba,
Ott síratja hogy a fia katona.
Édesanyán, ihaj-haj,
Ne sirasson ingemet,
Menjen haza, növelje az öcsémet.

Mert az öcsém nem katonának való,
Gyenge legény, megrúgja a huszár ló,
Úgy megrúgja, ihaj-haj,
Eltöri a jobb karját,
Nem lesz mivel megölelje rózsáját.


Kalagori nagy hegy alatt,
Kalagori nagy hegy alatt,
Jaj de rossz legénynek adtak.

Éjjel iszik, nem aluszik,
Éjjel iszik, nem aluszik,
Nappal döglik, nem dolgozik.

Csak a pipa saz álom,
Csak a pipa saz álom,
kapa nyele halálom.

Ha még egyszer lány lehetnék,
Ha még egyszer lány lehetnék,
Megválasztanám a leghényt.

A legénynek a csinosát,
A legénynek a csinosát,
A csipornak a mázasát.

Árpa, búza, édes málé,
Árpa, búza, édes málé,
Jaj, be jó élet a lányé.

Mert a leány egy piros rózsa,
Mert a leány egy piros rózsa,
Hétszer virágzik egy nyárba.

De a legény büdös gomba,
De a legény büdös gomba,
Kihányják a ganyédombra.


Ludasim , pajtásim, hol az én ludaim,
Ludasim , pajtásim, hol az én ludaim,
Tizenketten vó'tak, mind fehérek vó'tak,
Tizenketten vó'tak, mind fehérek vó'tak.

Csak kettő vó't barna, harmadik az anyja,
Csak kettő vó't barna, harmadik az anyja,
Kerülj ludam, kerülj, kertem alján kerülj,
Kerülj ludam, kerülj, kertem alján kerülj.

Csak ott es úgy kerülj, búval meg ne merülj,
Csak ott es úgy kerülj, búval meg ne merülj,
Mert ha belé merülsz soha ki nem kerülsz,
Mert ha belé merülsz soha ki nem kerülsz.

Jöjjön haza ludam, vejszen oda uram,
Jöjjön haza ludam, vejszen oda uram,
Ő se vejszen szegény, mert jó pipás legény,
Ő se vejszen szegény, mert jó pipás legény.


Mért' sírsz, mért' sírsz te nagy madár,
Mért' sírsz, mért' sírsz te nagy madár.

Hogy ne sírjak, keseregjek,
Hogy ne sírjak, keseregjek.

Elvesztettem társecskámat,
Elvesztettem társecskámat.

Társad helyett társad leszek,
Társad helyett társad leszek.

Nekem nem kell senki társa,
Nekem nem kell senki társa.

Nekem nem kell senki átka,
Nekem nem kell senki átka.Moldvai rikoltások, ihogatások

Jaj, Istenem, valaki
Csak a színyig vinne ki,
Onnat tovább nem mennék,
S amit kérne, azt adnék.

Zurgó, dió, mogyoró,
Az a leányoknak jó,
Kert tetején döglött ló,
Az a legényeknek jó.

Resze, resze, reszete
Mind megcsaltál ez este
Kicsaltál e kenderbe
ott hagytál egy pendelybe


Vége lett a legénységnek,
mint e nyári fűzlevélnek,
Vége lett a leányságnak,
mint e nyári virágszálnak.


Adjon Isten ne hagyjon,
Mennyországból részt adjon,
Putyinába bort adjon,
nekünk örömet adjon…

Csirinkolnak a fecskék,
Részegek e menyecskék!
Csirinkolnak madárkák,
Részegek e bábecskák!

Rekecsinyi menyecske,
Tóba veszett kendere,
Ezért nincsen pendelye!

Böcsületes geluska, hágjon bé e csiporba,
Onnat fel az asztalra, zasztalból e torkunkba.

Hallod-e te részeges, mikor lész egészséges,
Akkor lész egészséges, mikor egy csepp bor sem lesz…

Ingem uram úgy szeret, az ablakon kiszöktet,
Este-régvel kikerget, az ablakon kiférek,
Attól tova nem félek…

Ez az ember kalapja, uljan, mind e lúd mája,
S ez asszonya szelelje, hogy e nyű meg ne lepje…

Édes kicsi feketém, ha én veled fekhetném,
Nem hagynálak anyádér’, s azért a vén bábáér’…

Ha így élünk e héten, ingünk, gagyánk nem lészen,
Mennyi van es, leszakad, s e csórécska kimarad…

Szép a lián ideig, huszonöt esztendeig,
Ha z’ideje haladja, akkor világ bolondja…

Ide azért jöttetek, hogy nem vót mit egyetek,
Idejöttök, hozzatok, oda menünk, adjatok…

Csiki csipor gyorsan főz, új menyecske gatyát sző,
Gondolkozik feléje, hol e galamb belőle,
Elrepült ez erdőbe, immá elmehetsz vele…Szegény ember szekere, letörött e tengelye,
Menjen haza, csánja meg, z’asszonyát szeresse meg…

Patladzsika kóróstól, itt vagyok én urastól,
Patladzsika kórótlan, mások vannak uratlan…

Ez a lián lián lesz, míg e világ világ lesz,
Szereteje legén lesz, míg e világ világ lesz…

Vigyázz leány magadra, mit vettél e nyakadra,
Éjjel nem hagy aludjál, nappal nem hagy dolgozzál…

Pengetik e mozsikát, most viszik el Merickát,
Jól megverik e likát, ha tegeti ez urát…

Addig ittam pálinkát, kilikadt e katrincám,
Immá iszom borecskát, hogy vegyenek új fátát…

Bort iszom én nem vizet, mert ez uram kifizet,
Ha fizet es, ha nem fizet, úgysem iszom én a vizet…

Itt van kedvem kimutatom, haza menek, megsiratom,
Meg ez anyja halálát, letöröm e derekát,
Hezzám ne szúrja z’orrát…

Elindultunk misére, azt sem tudjuk miféle,
Mise-e vaj vecsernye, vaj egy nagy, rongyos cserge…

Napvilág, holdvilág, megbolondult a világ.

Aki rivám haragszik, egyen békát tavaszig, tavasz után egeret, míg e szeme kimered .

Az én uram úgy szeret, még a vízre sem ereszt, még a vízre sem ereszt, kalapjába peseltet.

Akinek most kedve nincsen, annak egy csepp esze sincsen.

Az én uram haragja, olyan mint a tűz langja.


Táncok megnevezései:

Alunelu
Banumaracinii
Barladeanca
Botosánka
Brasoveanca (hoina)
Ciueandra
Clopotelca (rekecsini)
Cuka
Csárdáska
De doi
Drumul dracului
Erdélyes (ciobanas)
Félöves
Festeres
ecskés
Floricica
Gergel
Hora
Keresel
Klopotelca
Korögyeaska
Kőrösi lány
Lérem (bulgareasca)
Leu
Magyaroska (serény magyaros)
Nyelu
Öreg magyaros
Öves
Pálmácska
Para focului
Parola
Perinica
Pingvintánc
Polca patra
Ráca
Románca
Ruseasca
Seremoj
Stica
Szerba
Szerba studentilor
Tevelug
Tindia
Tipic
Tiszti szerba
Tulumba
Vertkezes
Zdrobuleanca