Mezőségi énekek 2

1. Mezőség  - Válaszút  AKASZTÓS

 

Olyan vagy te rózsám mint az engedelem,

Két piros orcádon játszik a szerelem .

 

Jól gondold meg rózsám elejét utóját

Hogy kivel töltöd le az életed sorát.

 

Mert nem kölcsön kenyér , hogy visszaadhassad,

Sem nem tiszta búza, hogy learathassad.

 

Ki a szerelemnek útján akar járni

Okosnak, eszesnek kell is annak lenni.

 

Mert én elindultam, nem tudtam eljárni,

Fele utaimból vissza kellett térni.

 

 2. Mezőség  - Válaszút        KESERVES

 

Bánat, bánat hol születtél

Talán a fellegből estél

Bánat olyan mint az enyém

Nincsen a föld kerekségén.

 

Kinek panaszoljam magam

Kinek mondjam a bánatam

Kinek mondjam, ki hallgat meg

Engemet ki vigasztal meg

 

Megmondanám a virágnak,

De az megmondja az ágnak

Nem mondom én csak a földnek

Mer' az nem mondja senkinek.

 

Fekete föld neked mondom

Te légy az én vigasztalóm,

Hallgassál meg, vigasztalj meg

Árva szívem nyugtassad meg.

 

 3. Mezőség  - Válaszút  AKASZTÓS

 

Válaszúti hegyet fújja a hideg szél

Köszönöm galambom, hogy eddig szerettél

Köszönöm a jókat, a páros csókokat

Amit az orcámra sűrűn adogattad.

 

Ne szeress, ne szeress, mert nekem nem kellesz

Elmúlt az az idő mikor voltál kedves

Te tettél fogadást én előttem nem más,

Hogy én rajtam kívűl sohasem szeretsz mást.

 

 

 

De te hamis voltál, engemet megcsaltál

Egy-két páros csókért máshoz folyamodtál

Ha tudtad határát rövid szerelmednek

Mért nem hagytál békét én árva fejemnek.

 

 4. Mezőség  - Válaszút   CSÁRDÁS

 

Borsa felől jön egy fekete felhő

Siess kislány, mert elkap a nagy aső

Nem sietek, kapok én még szeretőt

Arra kérem a jóságos Teremtőt.

 

Eredj kislány, eredj, hogy ne lássalak

Mert én téged már régen meguntalak

Hogy szerettél, mindig az eszembe jutsz

Jóságodért fizessen meg a Jézus.

 

Édesanyám volt az oka mindennek

Mért nem adott engem a szeretőmnek

Adott volna engemet oda annak

Kit a szivem kiválasztott magának

 

 5 . Mezőség  - Válaszút  CSÁRDÁS

 

Válaszúti hegy aljában

Eltörött a lovam lába

Gyere rózsám, fizesd meg a károm

Úgy is te leszel a párom.

 

Erre gyere ne menj arra

Jobb út van erre mint arra

Erre gyere szívemnek a párja

Adj egy csókot utoljára.

 

Páros csókot nem adhatok

Nem a te szeretőd vagyok

Páros csókot csakis annak adok

Kinek szeretője vagyok.

 

Nem úgy van most mint volt régen,

Nem az a Nap süt az égen,

Nem az a Nap, hej de nem az a Hold

Nem az a szeretőm ki volt.

 

Aki volt már rég elhagyott

Szebbre vágyott mint én vagyok

Szebbre vágyott, hej de mégsem kapott

Még olyat sem mint én vagyok.

 

 

 

 

 6. Mezőség  - Visa  AKASZTÓS  + CSÁRDÁS

 

Ágas- bogas a diófa teteje

Csak egy kislányt neveltek a kedvemre

Azt az egyet nem adnám a világért

Az anyjának a mennybéli jussáért.

 

Az anyjának kevés mennybe a jussa

A lányának olyan édes a csókja

Olyan édes nem tudom felejteni

Hanem inkább jobban tudnám szeretni..

 

Ősz az idő, hull a fáról a levél,

Megbánod te régi babám mit tettél

Megbánod te, jutok én még eszedbe,

Hogy milyen volt bús szívemnek szerelme.

 

Le van az én selyem ingem vasalva,

Nem vagyok én legényeknel az alja

Sem eleje, sem az alja nem vagyok

Amér' engem a szeretőm elhagyott.

 

12. MEZŐSÉG : Bonchida - keserves

 

Jól meggondold, rózsám, elejét-utolját,

Hogy kivel kötöd be két szemed világát ?

Mert nem kölcsön kenyér, hogy visszaadhassad,

Se nem tiszta búza, hogy learathassad.

 

Nem is hársfa gyökér, hogy összevághatnád,

Nem is tollas vánkos, hogy megfordíthatnád.

Megtaláltad, rózsám, életednek párját,

Őszirózsa, szegfűt, tejes majoránnát.

 

13. MEZŐSÉG : Bonchida - keserves

 

De szeretnék az égen csillag lenni:

Az ég alján, az ég alján homályosan ragyogni.

Éjfél után megkerülném az eget,

Hogy tudjam meg, hogy tudjam meg, hogy a babám kit szeret.

 

Nem jó csillag lenne már én belőlem,

Nem sokáig, nem sokáig ragyognék én odafenn.

Mert mikor az egen kéne ragyogni,

Akkor mennék akkor mennék a babámat ölelni.

 

Az én lovam nem szereti a zabot,

Mert a réten mert a réten a zöld árpára kapott.

Jobb is néki a zöld árpa, mint a zab,

Maradj te is, maradj te is kisangyalom, magadnak.

 

31. Mezőség - csárdás

 

Máma péntek, holnap szombat, vasárnap,

Seperjetek falumbéli leányok

Seperjétek ki az utcát simára

Jön a babám, csikorog a csizmája.

       Balla Ferencné Szász Etelka - 25 - Feketelak-(1963)

Édesanyám mér' szültél a világra

Dobtál volna a zavaros Tiszába

Tisza vize mosott volna széles Dunába

Ne legyek a senki megunt babája.

 

Édesanyám ki a huszár ha én nem,

Ki nyergeli fel a lovat ha én nem

Fölnyergelem a lovamat a sárgát

S megkerülöm Erdélyország határát.

 

Édesanyám hol van az az édes tej

Mellyel engem katonának nevelt fel

Adtad volna tejedet a macskának

S ne neveltél volna föl katonának.

                Kiss György Frigyes - 41 - Feketelak (1968)

 

32. Mezőség

 

S' én is voltam mikor voltam

Virágok közt virág voltam

De rossz kertészre akadtam

Keze alatt elhervadtam.

lalalala

 

S'ugye rózsám nem vagyok rossz

Száradjon el kedved, napod

S'úgy száradj el mint a nádszál

Mint a látó szál szénaszál.

lalalala

 

S' túl a hegyen túlvilágon

Füge terem minden ágon

S'én felszedtem de nem ettem

S'a rózsámé nem lehettem.

                  Maneszes Mihályné Szabó Anna - 39- 

                                      Magyarszovát (1963)

Édesanyám is volt nékem

Nem az erdőben születtem

Este kapált  nappal sütett

Jaj, de keservesen nevelt

Bújdosik az árvo' madár

Minden erdőszélreleszáll

Hát az olyan árva mint én

Hogy ne bujdokolna szegény

                      .Sós Gergelyné Csete Erzsébet - 49 -

                                         Magyarszovát - (1972)

 

 

33. Mezőség - csárdás

 

Édesanyám mondta nékem,

Minek a szeerető nékem.

De szavára nem hallgattam

Titkon szeretőt tartottam

S' minek nékem ez a falu ,

Ha szívem mindig szomorú

S' minek nékem ez a város

Ha nem vagyok benne páros.

Minek nékem minden kincs

Hogyha hű szeretőm nincs.

 

S' hajtsd ki rózsám az ökröket

Legeltesd meg szegényeket

Tilalmasban ne hadd' őket

Mert elveszik a szűrödet.

Ha elveszik a szűrödet

Mivel takarsz be engemet

Van nekem egy cifra subám

S' avval takarlak bé babám.

Van nekem egy cifra subám

S' avval takarlak bé babám.

 

S' ki nem akar búval élni

Menjen menyországba lakni

S' csináljon az égre házat

Ott nem éri semmi bánat.

Csináljon az út szélire,

Ott nem éri semmiféle.

Csináljon az út szélire

Ott nem éri semmiféle

ájnánánáná

                         Kis György Frigyes 41 - Feketelak    

 

34. Mezőség - akasztós

 

Tavaszi szél vizet áraszt

Minden madár társat választ

Minden madár társat választ.

Hát én immár kit válajszak

Szívet szívér' kinek adjak

Szívet szívér' kinek adjak.

 

Az ifjúság sólyom madár

Addig víg míg szabadon jár

Addig víg míg szabadon jár

Jaj én nékem, szegénynek, már

Szívem víg örömet nem vár

Szívem víg örömet nem vár.

 

Ha én ezt így tudtam volna

Hogy tavasszal nyílik rózsa,

Hogy tavasszal nyílik rózsa.

Sohase búsúltam volna

Most szívemen bú nem volna,

Most szívemen bú nem volna.

 

De én eztet nem tudhattam

S' úgy búsúltam majd meghaltam,

S' úgy búsúltam majd meghaltam.

Búval élem világomat

S' az egész ifjúságomat,

Az egész ifjúságomat.

                              Tóbiás Istvánné Veress Aranka -60-

                                                  Mezőkeszű -(1984)

 

38. Mezőség - csárdás

 

Ihatnám én, de nincs mit

Borér' küldnék, de nincs kit

Beteg az én galambom

Mégis elmegy,  ha mondom

 

A szép asszony messze lát

borér' küldi az urát

Míg az ura borér' jár

nyalka legény nála jár.

 

Ha te tudnád amit én,

Ki babája vagyok én,

Nem vagyok én a másé

Csak a kedves rózsámé.

 Balla Ferencné Szász Etelka - 25 - (1963 ) - Feketelak

 

40. Mezőség. keserves , akasztós

 

Elémentem a Keszüi temetőn

S' eszembe jutott a régi szeretőm

Aj Istenem , hogy is jutott, hogy is jutott eszembe

Három éve, hogy elvan már temetve

 

'S elémentem a Keszüi nagy utcán

'S bétekintettem a babám ablakán

Éppen akkor vetették meg, vetették meg az ágyát,

Rozsmarinttal seperték ki az alját.

 

Édesanyám hol van az a rozsmarint

Kit a babám szombat este hagyott itt

Vigye haza, tegye vízbe, tegye vízbe, pohárba,

Tartsa meg az esküvője napjára.

 

 

 

 

__________________________

Tudod babám, mit fogadtál, ://

Mikor kertedben sétáltál, ://                    

Rózsát kértem, szegfűt adtál, ://               

Jaj, be hamis lelkű voltál.                         .

 

Feljött a nap, le is haladt, ://

Az én szívem gyászba maradt://

Gyászba szívem, gyászba lelkem://

Gyászos nékem az életem

 

Mond meg rózsám az anyádnak, ://

Ne átkozzon fűnek-fának, ://

Mer' az átok helyet keres, ://

Azt fogja meg kit érdemes.

 

Befogtam a hat ökröm a járomba,

Elvittem a búzámat a malomba,

Édes kicsi molnárom, őröld meg a búzámat,

Három éve nem láttam a babámat.

 

Akkor szép a sűrű erdő mikor zöld,

Mikor minden dalos madár benne költ,

Dalos madár ehajja, ne szállj ablakaimra,

Kisangyalom borulj a vállaimra.

 

Ráborulnék kisangyalom, nem lehet,

Mer’ a lányok selyem kendőt viselnek

Selyem kendő, kék szeme, szemöldöke fekete

A Jóisten számomra teremtette.