Vajdaszentivány

Vajdaszentivány (Románia, Voivodeni) az erdélyi Mezoségen található 18 km-re Marosvásárhelytol. Kb. 3000 lakosa van, melynek 30-40 %-a román és cigány nemzetiségu család. Mint a szomszédos falvakban, itt is a magyarok és a cigányok református, míg a románok ortodox vallásúak. A vajdaszentiványi táncrend a következo táncokból áll:

  • Verbunk
  • sebes forduló
  • lassú
  • korcsos
  • csárdás
  • batuka

1.,Verbunk (1/4=140-150): A táncrend nyitó táncaként szerepelt, de gyakran járták a táncok közbeni szünetekben is rendelésre a zenekar előtt. Két formája ismert: az egyiket, mely kötetlen szerkezetû, szólóban járják, a másikat körben járva csoportosan táncolják. Ez utóbbi már szabályozottabb, kötöttebb. A tánc két fő részbol áll: a bevezető vagy pihenő részben körben sétálnak I I I I I ritmusú tapssal kísérve, melyet figurázó és csapásoló rész követ. Ezek a részek egymás után periodikusan vissza-vissza térnek.

            2., Sebes forduló (1/4=112-118): A táncrend kezdő és a többi páros tánca is a forgós, forgatós páros táncok közé tartozik. A sebes forduló motivikájára a zárt fogású páros forgás, a nő kar alatti forgatása jellemző. Maga a tánc a "pihenő résszel (egyes csárdás) kezdődik, melyet a balra forgó "ricálás" (é. riszálás) követ, mint a forgatások bevezetője. A kar alatti forgatásokhoz a nők legtöbbször kendőt tartanak a kezükben, a férfi kendőnél fogva fordítja meg a párját. Ezután következik egy zárt fogású jobbra történő páros forgás, mely után aztán újra indíthatja a ricálás-t. A táncok részenként nem hosszúak, viszont gyakran cserélődnek, visszatérnek.

            3., Lassú (1/4=152-180): A lassú szerkezetileg megegyezik a sebes forduló-val: pihenő rész (kettes csárdás), zárt páros forgás jobbra-balra, kar alatti forgatások. Motivikájának ritmusa viszont változik, igazodik a zene lüktetéséhez.

            4., Korcsos (1/4=84-96): A korcsos az un. "Marosszéki forgatós" helyi változata, melynek lassú-ból való zenei átmenete folyamatosan történik, tehát a táncot sem kell megszakítani. Motívumkincse megegyezik a lassú-val.

            5., Csárdás (gyors csárdás, 1/4=150-190): A táncrenden belül a csárdás a leggyorsabb tempójú tánc, ha magyarok táncolják a tempója 1/4=150-170 lehet, a cigányok esetében viszont elérheti a 190-es tempót is. A korcsos lezárása után újraindítják a zenét a csárdás-sal. A tánc felépítése és motívumai szintén megegyeznek a lassú-val. Ritkán, de kibővülhet külön táncolással is, melynek figurái apró cifra változatok lehetnek, vagy akár a verbunk figuráit is alkalmazhatják.   

6.,Batuka (1/4=120-142) A batuká-t a románok táncolták (bâtuta), de idovel átcserélodött a magyarok által járt táncokra. Motivikailag és szerkezetileg is megegyezik a sebes forduló-val.

 

 

 

Lassú

Édesanyám, ha meguntál tartani,
(sej, de) Vigyél engem a vásárba eladni.
(s) Adjál oda a legelső kérőmnek,
Ha nem adtál a régi szeretőmnek.

Régi babám, ha meguntál szeretni,
Szabad néked más szeretőt keresni,
Adjon Isten szebbet, jobbat nálamnál,
De énnekem csak olyant, mint te voltál.
Keress olyant kinek ökre, szekere,
Száz patikát gazdagítson belőle.

Édesanyám, hol van az az édes téj,
Amelyikkel katonának neveltél.
Adtad volna tejedet a lányodnak,
Ne növeltél volna fel katonának.

Sárga dinnye, görög dinnye hajastul, (inastul)
Nem vagyok én a babámmal haragba.
(Haragszik rám a szeretőm annyostul)
Ha haragszik, haragudjék magára,
Nem szorultam még a büszke lányára.

Árok, árok, de mély árokba estem,
Rólad babám minden gondom levettem.
Úgy levettem, soha eszembe sem jutsz,
Jóságodért fizessen meg a Jézus.

Haza felfele áll a szekerem rúdja,
Hazamegyek azt az Isten is tudja.
Megfordítom a szekerem elejét,
Ölelem a göndör hajú menyecskét.

Édesanyám, ha meguntál tartani,
Vigyél engem a vásárba eladni.
Adjál oda a legelső kérőmnek,
Ha nem adtál a régi szeretőmnek.

Régi babám, ha meguntál szeretni,
Szabad néked más szeretőt keresni,
Keress olyant kinek ökre, szekere,
Száz patikát gazdagítson belőle.

Keserû víz nem hittem, hogy édes légy,
Régi babám nem hittem, hogy csalfa légy.
Csalfasággal csaltad meg a szívemet,
A jó Isten borítsa rád az eget.

Két fekete göndör hajú lovam vagyon,
Még az éjjel az egyiket elmulatom.
Elmulatom, bizony nem sajnálom,
Szerettelek, csak azt bánom.

Irígylik a bajúszomat, bajúszomat,
Azt a kicsi vagyonomat, vagyonomat.
Kipödröm a bajúszom két végét,
Úgy megyek az utcán végén.

Édesanyám, ha meguntál tartani,
Vigyél engem a vásárba eladni.
Adjál oda a legelső kérőmnek,
Ha nem adtál a régi szeretőmnek.

Jaj, de bajos egy párnára feküdni,
Aki egymást nem igazán szereti.
A párnának a két széle elszakad,
A közepe tiszta újan megmarad.

Nincs édesebb a havasi dinnyénél,
Nincs kedvesebb az első szeretőnél.
Mert az első igazán tud szeretni,
Másodikért de sokat kell szenvedni.

Titkon nyílik, titkon hervad a rózsa,
Bárcsak soha se szerettelek volna.
Hagytál volna békét a szerelemnek,
Jobb lett volna szegény árva szivemnek.

Egyik árokból a másikba estem,
Rólad babám minden gondom leveszem.
Úgy leveszem, soha eszembe se jutsz,
Jóságodért fizessen meg a Jézus.

Édesanyám adjon Isten jó estét,
Hazahoztam ezt a barna menyecskét
Nem azért, hogy szeretem,
Szegény vagyok boldogságot kerestem.

 

 

 

 


Sebes forgó/forgatós

Akkor szép az erdő, mikor zöld,
mikor a vadgalamb benne költ.
||:Olyan a vadgalamb, mint a lány,
sírva sétál a párja után.:||

Ezt a kerek erdőt járom én,
Ezt a barna kislányt várom én.
||:Ez a barna kislány viola,
én vagyok a vigasztalója:||

Erre gyere rózsám, nincsen sár,
az ajtómon nincsen semmi zár.
||:Az ajtómon van egy fakilincs,
jaj Istenem, még szeretőm sincs.:||

Megvágtam az újjam, jaj de fáj,
fügefa levelet tettem rá.
||:Fügefa levele, gyógyítsd meg,
gyere kisangyalom, csókolj meg.:||

Jaj, de sokat áztam, fáradtam,
mikor házasodni akartam.
||:Nem találtam kedvemre valót,
csak az a szeretőm, ki régen volt.:||

Téged látlak mindig álmomba',
álmom után minden dolgomba'.
Ha sóhajtok érted, a panasz,
ha örülök érted, vagyon az.