A Nexus Alapítvány

Az alapítvány az 1998 június 18.-i alapítói közgyűlésen alakult, és tevékenységét törvényesen a 407/1998.09.17 törvényszéki határozat alapján végzi.

A Nexus fő céljai:

Népi-, kulturális- és népiszokások érvényesítése, művelése, fejlesztése, anyagi és erkölcsi támogatása. Alapítványunk tánccsoportokat működtet Csíkszentdomokoson (Zivatar és két kisiskolás táánccsoport), Balánbányán (Ördögborda Néptáncegyüttes, Prücskök Néptánccsoport) és Csíkszenttamáson is mi segítjük a helyi két tánccsoport működését. A Nexus Alapítvány az Ördögborda Néptáncegyüttes működtetője, fenntartója.

A néptáncsoportok működtetését alárendeljük a tömeges néptánc oktatásának. Ezt a tevékenységet Csíkszentdomokoson 1989 ősze óta, Balánbányán 1994 ősze óta folyamatosan végezzük, de 2000 óta a Gyergyói-medencében is részt vállaltunk a néptánc iskolákban való oktatásában: Gyergyóremete, Gyergyóditró, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Borszék, 2017 óta pedig Csíkszenttamáson is kiterjedt néptánc oktatási tevékenységet végzünk (Gyakorlatilag minden I-IV osztályos és óvodásgyermek heti egy alkalommal néptánc órán vesz részt). Az alapítvány létrejötte elsősorban e hosszútávú tevékenység szervezésének és akadozás mentes lebonyolításának könnyítésére történt.


Az alapítvány irányzatai és tevékenységi formája:

 • A kulturális és folklórértékek, népi szokások és a népművészeti értékek népszerűsítése.
 • Népi táncok és népdalok oktatásának, szervezésének bevezetése és szervezése.
 • Nemzeti és nemzetközi néptánc- és népzenei táborok, fesztiválok rendezése.
 • Egy néprajzi múzeum létesítése.
 • Az eredeti népi táncok és népdalok gyűjtése, irattározása és megőrzése.
 • Mindenfajta multi-kulturális megnyilvánulás támogatása, valamint azon tevékenységek támogatása, amelyek célja a kisebbségek integrációja vagy a faluturizmus fejlesztése.
 • Ösztöndíjak biztosítása a néprajzi szférában tevékenykedők szakképesítése érdekében.
 • Körök szervezése, szakképesítési tanfolyamok rendezése népi táncok, idegen nyelvek, hagyományos népi mesterségek és népi hangszerek terén.
 • Néprajzi, kulturális és tudományos előadások, kulturális rendezvények , országos és nemzetközi szimpóziumok, fesztiválok rendezése.
 • A fiatal tehetségek ösztönzése és támogatása.
 • Karitatív események szervezése vagy hasonló eseményeken való részvétel.
 • Más nemzetiségek és népek közötti baráti kapcsolatok kiművelése.
 • Más hasonló hazai és külföldi, fizikai és jogi személyekkel, alapítványokkal, szervezetekkel való együttműködési kapcsolatok kialakítása.

Alapító tag Sándor Csaba-Lajos, Hargita megye, 535200 Balánbánya 43/II/9 szám alatti lakos.


Az alapítványnak a következő pénzügyi forrásai vannak:

 • Pályázatokból származó bevételek
 • A tagok tagdíjai.
 • A szimpatizáns tagok pénzbeli, anyagi adományai vagy szolgáltatásai, valamint
 • Saját gazdasági, kereskedelmi, kulturális-nevelő és sport tevékenységekből származó jövedelme.

  Cím: Nexus Alapítvány/ Fundatia Nexus

535200 Bălan (Balánbánya),
Str. Florilor (Virág u.), Bl.43 Sc.II. Ap.9
Jud Harghita, ROMANIA

Tel. 0040-744-579079

e-mail: ordogborda@hotmail.com; ordogborda@gmail.com;

ADÓSZÁM: 11026251 vagy EU-s adószám: RO38520337
SWIFT kód: BRDEROBUXXX

Bankszámlaszámok:

BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE,    Sucursala Harghita, 530211 Miercurea Ciuc . Judeţul Harghita str. Márton Áron nr. 36.

 • RO96BRDE210SV04223902100 RON
 • RO91BRDE210SV49773262100 HUF
 • RO90BRDE210SV04224022100 USD
 • RO86BRDE210SV04224102100 EUR        

  elnök: Sándor Csaba-Lajos : Tel. 0040-744-5790799


  Nexus
  Nexus

   


Nexus