NépRajz


A fonnivaló szálak kézzel történő sodrásából, bármilyen eszköz használata nélkül kialakult a fonás. A legősibb fonóeszköz a kő orsó volt. Feltételezések szerint az ősember a sodort szál végére rögzített egy követ súlynak, hogy a szálat lefelé húzva, kifeszítve tartsa azt. 
Később felfedezte, hogy ennek a súlynak a segítségével elvégezhető a sodrás is, amennyiben forgatja azt. Ebből a célból barkácsolt egy kúp alakú, hosszúkás orsót kőből, majd később fából. Ezt az orsót kézzel forgatta, emiatt a kézi orsó nevet kapta ez az eszköz. 

Csíkszentdomokos a felcsíki térség legészakiabb és leghidegebb községe.
Népességét tekintve a vidék legnagyobb települése, viszont a legszegényebb is. Annak ellenére, hogy az emberek szorgalmasan gazdálkodnak, mégis mostohák az életkörülmények a települést körülvevő terméketlen talajnak köszönhetően. Sok évvel ezelőtt, azon a helyen, ahol ma Csíkszentdomokos község elterül egy tó volt, melyet lecsapoltak a Tusnád-szoros rendezési munkálatai folyamán. Ebben az időben a község lakosai a hegyekben éltek, állattartással és földműveléssel foglalkoztak.