NépRajz


Hajtsd ki rózsám az ökröket, legeltesd meg szegényeket,

szénafűre ne hajtsd őket, mer '  elveszik a szűrödet.

Ha elveszik a szűrödet, mivel takarsz bé engemet,

van nekem egy cifra subám, bétakarlak véle babám.

 


Mikor Gergel' legény volt, édes Gergelem,

Jaj, micsa szép legény volt, kedves Gergelem!

Mikor Gergel' legény volt, ő nekem szeretőm volt ,

Édes Gergelem, kedves Gergelem..

 

Gergel' sültült a pincében, édes Gergelem,

s'én táncoltam e gerlicsbe' , kedves Gergelem,

Gergel' sültült, én táncoltam,


Én víg nem vagyok, szomorú vagyok,

Ha a babám nem láthatom mindjárt meghalok.

 

Édes fiam ne halj meg, inkább házasodjál meg,

Vedd el a bíró lányát, ő főz neked vacsorát.

 


(akasztós)
Kék ibolyát ültettem egy pohárba,
ez a legény válogat a leányba.
||Törje ki a, sej-haj, a válogatott nyavalya,
én is voltam szeretője valaha.||

Kék ibolya búra hajtja a fejét,
mert a harmat nem öntözi levelét.
||Szállj le harmat, szállj le a kék ibolya tövére,
gondolj kislány a régi szeretődre.||

Kék ibolya, ha leszakasztanálak,
mit mondanál babám, ha elhagynálak.
||Azt mondanám, sej-haj, ha így hozta az idő
ritka most az igaz szívű szerető.||


Édesanyám, ki a huszár, ha én nem?
Ki nyergeli fel a lovat, ha én nem?
Felnyergelem a lovamat, a sárgát,
megkerülöm Magyarország határát.

Édesanyám, hol van az az édes tej,
amelyikkel katonának nevelet fel?
Adtad volna tejedet a macskának,
ne neveltél volna fel katonának.

Édesanyám kiállott a kapuba,
úgy siratja, hogy a fia katona.
Édesanyám ne sirasson engemet,
sirasson a kisangyalom, ha szeret.


[Mezoségi népzene: Magyarszovát - Búza CD ismertetoje]

Magyarszovát (Suatu) Kolozs megyei kisközség, Kolozsvártól mintegy 36 km-re fekszik. Lakossága kb. 2800 lélek, kétharmada magyar, egyharmada román, elenyészo részben cigány. A faluban a magyarok unitárius illetve református vallásúak, a románok többsége ortodox, kisebb részben görög katolikus. A falu két részre tagolódik, Alsó- és Felsoszovát. A felsoszovátiak unitáriusok és nemesi eredetuek, míg az alsószovátiak reformátusok és jobbágyok.